شبکه های اجتماعی

اصولی که باید در بازاریابی شبکه‌های اجتماعی رعایت کنیم

امروزه بیشتر کسب و کار ها دارای یک وب سایت هستند، باید یکسری اصول بازاریابی را رعایت کنیم تا بتوانیم کاربران را از شبکه های اجتماعی به سایت خود ارجاع دهیم.صرفا تبلیغ نکنیم تا این حس به مشتریان القا نشود شما یک تاجر هستید.

ادامه مطلب