اینجا برای همه مشتریان ماست …مشتریانمان قلب تپنده ی محتوای سبز هستند. با وجودیکه محتوای سبز ، همیشه در حال رشد و نوآوری و اصلاح است …اما ممکن است جایی در طول مسیر ، اشتباه حتی کوچکی شما را آزرده خاطر کرده باشد یا بخواهید مشکلی راکه توسط کارشناسان پشتیبانی بر طرف نشده ، از این طریق با مدیریت مطرح کنید

اگر اشکال یا ایرادی در هریک از مراحل انجام خدمات توجه شما را جلب کرد یا خواستید کمکمان کنید که اشکالات کارمان را برطرف کنیم ، اینجا همانجاست … نظراتی که در این بخش اعلام می شود به جز کارشناسان پشتیبانی ، توسط مدیریت هم بررسی می شود . پس لطفا در اعلام نواقص صرفه جویی به خرج ندهید !

ما به بهترین ماندن فکر میکنیم ! سر زندگی و سبزی  محتوای سبز تنها با وجود همراهی شما امکانپذیر است ؛

 

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .