تولید محتوا چیست؟

تولید محتوا

تولید محتوا، تولید کردن محتوای با کیفیت و منحصر به فرد پفته می شود. محتوای با کیفیت و منحصر به فرد را اینطوری توضیح  خواهم داد؛ محتوا از جای کپی نشده و کارشناس تولید محتوا از صفر و براساس ایده های خود شروع به تولید کردن آن محتوا کنند.

تولید محتوا فرمت های مختلفی را شامل خواهد شد از جمله متن، گرافیک، صوت،فیلم،…

محتوای متنی را از سه جنبه تولید، گردآوری، ترجمه  بررسی  می کنیم.

خیلی از افراد تولید محتوا را با ترجمه یا گرد آوری اشتباه خواهند گرفت.  بزارید این مسئله را برای شما روشن کنم ؛ همانطور که در پاراگراف بالا گفته ایم تولید محتوا به معنی ایجاد محتوا براساس ایده و فکرشخصی که  تولید را انجام می دهد، صورت می گیرد.

ترجمه، منابع مختلف زبان های خارجی را جمع آوری خواهیم کرد و به زبان فارسی ترجمه می کنیم و آنرا ویرایش  می کنیم و در اختیار مشتری قرار می دهیم.

گرد آوری، منابع مختلف فارسی را جمع آوری کرده و چندین متن از آنها برداشته و ویرایش روی آنها  انجام می شود و تحویل مخاطب  داده خواهد شد.

مزیتهای تولید محتوا برای کسب و کارها

الگوریتم گوگل به کسب و کارهای که تولید محتوای منحصر به فرد انجام می دهند امتیاز مثبت می دهد، در صدرنتایج گوگل آنها را نشان خواهند داد.

کسب و کارهای که در صدر نتایج گوگل قرار بگیرند، مخاطبین بسیاری را جذب خواهند کرد. همچنین موجب افزایش برندینگ خود خواهند شد.

کسب و کارها پس از آنکه رتبه ای در نتایج گوگل بدست آوردن، خواهند توانست مخاطب را تبدیل به مشتری کنند که این منجر به سود آوری بالا خواهد شد.

صوت

محتوای صوتی

متن

تولید محتوای متن

عکس

محتوای عکس